Bc. Zuzana Červenková

Bachelor's thesis

Vnitrostátní obchodování s dětmi v Čínské lidové republice v kontextu moderního otroctví

Intrastate Child Trafficking in China
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na vnitrostátní obchodování s dětmi v Čínské lidové republice v kontextu moderního otroctví. První část práce se věnuje teoretickému základu problematiky, která zahrnuje základní klasifikaci obchodu s lidmi, jenž je pro předkládanou práci stěžejní. Další část se zabývá konkrétní případovou studií - Čínskou lidovou republikou. Jedná se o analytickou práci, která se soustředí především …more
Abstract:
This work is focused on child internal trafficking in People´s Republic of China in the context of modern slavery. The first part of the thesis is aimed at theoretical basis of the topic, including general classification of human trafficking, which is crucial for this work. The next part deals with our case study - People´s Republic of China. This is analytical work, which focuses on the process and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Maďar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií