Bc. Barbora Šidlová

Master's thesis

Compiling a Bilingual Glossary of Terminology Related to Singing

Compiling a Bilingual Glossary of Terminology Related to Singing
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce a jejího výstupu je vytvoření dvojjazyčného glosáře pěvecké terminologie. Důvodem byl, což se rovněž potvrdilo v rámci výzkumu pro tuto práci, znatelný nedostatek jak jednojazyčných, tak dvojjazyčných glosářů či speciální terminologie v této oblasti. V rámci zúžení této široké disciplíny je glosář koncipován jako základní příručka, která by měla představit důležité …more
Abstract:
The main aim of the thesis and its output was a compilation of a bilingual glossary of terminology related to singing. The reason behind this, which was confirmed in the research for this thesis, was a substantial lack of both monolingual and bilingual compilations of terminology in this area. To narrow down this broad discipline, the glossary is structured as a basic guide to the important concepts …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta