Kateřina ŽITŇANSKÁ

Bakalářská práce

Metody relaxace u mentální anorexie v rámci ergoterapie

Relaxation methods at anorexia nervosa in occupational therapy
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Metody relaxace u mentální anorexie v rámci ergoterapie" se zabývá problematikou relaxací u tohoto onemocnění. V teoretické části je popsána přirozená a patologická anatomie vegetativního nervového systému a obecná charakteristika poruch příjmu potravy, dále charakteristika mentální anorexie, její historie, diagnostika a klinický obraz. Je uvedena léčba u tohoto onemocnění …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic "Relaxation methods in anorexia nervosa in occupational therapy" is engaged with relaxation in this disease. The theoretical part first describes natural and pathological anatomy of ANS and the general eating disorders are charakterized. Then it is focused on the characteristics of the anorexia nervosa, its history, diagnosis and clinical picture. Furthermore it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Kynštová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽITŇANSKÁ, Kateřina. Metody relaxace u mentální anorexie v rámci ergoterapie. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií