Gabriela Sittová

Diplomová práce

Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy

INTERSECTIONS OF THE CHILDREN´S THEATRE AND THE THEATRE ARISEN FROM THE SECOND REFORM OF THEATRE

Anotace:
Práce se zabývá styčnými body vybraných divadel hraných dospělými na jedné straně a divadel, která vznikla cestou dramatické výchovy. Tyto body poukazují na fakt, že při zkoumání kvality a profesionality divadla nevede ostrá dělicí čára mezi dětským divadlem a divadlem hraným dospělými, ale jednoduše mezi divadlem dobrým a špatným. ?Dětské divadlo? je v práci vnímáno jako divadlo, které vzniklo na …více
Abstract:
The thesis is dealing with intersections between some chosen adult theatres on the one hand and theatres that have come into the being by doing the drama in education on the other hand. These interfaces point out the fact that there is no clear line between the children?s theatre and the theatre played by adults neither in terms of quality nor in terms of professionality of theatre. In this work, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Jana Pilátová
  • Oponent: Jaroslav Provazník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.