Gabriela Sittová

Master's thesis

Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy

INTERSECTIONS OF THE CHILDREN´S THEATRE AND THE THEATRE ARISEN FROM THE SECOND REFORM OF THEATRE

Abstract:
Práce se zabývá styčnými body vybraných divadel hraných dospělými na jedné straně a divadel, která vznikla cestou dramatické výchovy. Tyto body poukazují na fakt, že při zkoumání kvality a profesionality divadla nevede ostrá dělicí čára mezi dětským divadlem a divadlem hraným dospělými, ale jednoduše mezi divadlem dobrým a špatným. ?Dětské divadlo? je v práci vnímáno jako divadlo, které vzniklo na …more
Abstract:
The thesis is dealing with intersections between some chosen adult theatres on the one hand and theatres that have come into the being by doing the drama in education on the other hand. These interfaces point out the fact that there is no clear line between the children?s theatre and the theatre played by adults neither in terms of quality nor in terms of professionality of theatre. In this work, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: Jana Pilátová
  • Reader: Jaroslav Provazník

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Master programme / field:
Dramatická umění / Dramatická výchova

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.