Mgr. Daniel Volek

Bakalářská práce

Komunikace vlád členských zemí EU s národními europoslanci: Případová studie České republiky

Communication of the governments of the EU countries with national MEPs: Case study of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, jak vlády členských států EU komunikují s europoslanci své země. K naplnění tohoto cíle slouží případová studie zaměřená na komunikaci vlády České republiky s českými europoslanci ve volebních obdobích 2004-2009 a 2009-2014. Hlavním zdrojem informací pro tuto studii jsou rozhovory a písemné odpovědi, které pro účely této práce poskytli vybraní čeští europoslanci. Struktura …více
Abstract:
The goal of this thesis is to find out how the governments of the EU member states communicate with their countries' MEPs. This goal is achieved by means of a case study which is focused on communication between the Government of the Czech Republic and the Czech MEPs in the electoral terms 2004-2009 and 2009-2014. The main information sources for this study are the interviews and written responses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií