Mgr. Michal Jerga

Bakalářská práce

Medzinárodné súdy a demokracia: Vplyv Európskeho súdu pre ľudské práva na proces demokratizácie Srbska po roku 2003

International Courts and democracy: Impact of European Court for Human Rights on democratization in Serbia after 2003
Abstract:
This thesis deals with the impact of the international courts on the political processes within the states and particularly it focuses on the impact of ECtHR on the process of democratization in the Serbian political system after 2003. The main purpose of the work is not to analyse judgements of ECtHR, rather it deals with their execution and their impact on the shift of Serbia to democracy, main characteristics …více
Abstract:
Tématem práce je problematika působení mezinárodních soudů na politické procesy vně států, konkrétně se zde předložená bakalářská práce bude věnovat vlivu ESLP na proces demokratizace politického systému Srbska po roce 2003. Práce nemá za cíl rozbor jednotlivých rozsudků ESLP, ale bude se snažit sledovat jejich implementaci a ohodnocení jejich významu pro posun k demokracii, jejíž základní znaky budou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma