Mgr. Michal Jerga

Bachelor's thesis

Medzinárodné súdy a demokracia: Vplyv Európskeho súdu pre ľudské práva na proces demokratizácie Srbska po roku 2003

International Courts and democracy: Impact of European Court for Human Rights on democratization in Serbia after 2003
Abstract:
This thesis deals with the impact of the international courts on the political processes within the states and particularly it focuses on the impact of ECtHR on the process of democratization in the Serbian political system after 2003. The main purpose of the work is not to analyse judgements of ECtHR, rather it deals with their execution and their impact on the shift of Serbia to democracy, main characteristics …more
Abstract:
Tématem práce je problematika působení mezinárodních soudů na politické procesy vně států, konkrétně se zde předložená bakalářská práce bude věnovat vlivu ESLP na proces demokratizace politického systému Srbska po roce 2003. Práce nemá za cíl rozbor jednotlivých rozsudků ESLP, ale bude se snažit sledovat jejich implementaci a ohodnocení jejich významu pro posun k demokracii, jejíž základní znaky budou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies

Theses on a related topic