Iveta Zikmundová

Diplomová práce

Plodnost prvního pořadí a jedináčci v České republice

The fertility of first order and only children in Czech republic
Anotace:
Cílem práce je analýza plodnosti prvního pořadí v České republice v období 1950 2014 včetně mezinárodního srovnání, výpočet generační plodnosti a také analýza struktury a počtu domácností podle počtu dětí. Pro dosažení vytyčeného cíle je práce rozdělena do čtyř částí, z nichž první se věnuje teoretickému výkladu a analýze plodnosti podle pořadí v České republice pomocí ukazatelů absolutního počtu narozených …více
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of fertility of 1st order in the Czech Republic at period 1950 2014 including international comparision, an enumeration of cohort fertility and also analysis of structure and count of households according to number of childern. The thesis is divided into four parts for accomplishment of the aim. The first part focuses the theoretical interpretation and the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ondřej Nývlt
  • Oponent: Daniela Bezchlebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51279