Bc. Barbora Slánská

Diplomová práce

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Alcohol and Another Addictive Substances in Transport
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematiku přestupků páchaných v dopravě ve spojitosti s alkoholem a jinými návykovými látkami. Nejdříve čtenáři nabízí menší exkurz do problematiky přestupků podle zákona o přestupcích a řízení o nich ve spojitosti s úpravou zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zároveň práce poukazuje na provázanost hned několika vědních disciplín při procesu řešení značného množství …více
Abstract:
This thesis contains problems of transport offences, which are committed under the influence of alcohol and other addictive substances. At first, thesis offers the reader a small excursion into the issue of traffic offenses under the act on offences and related proceedings in connection with the adjustment of the law on road traffic. The work demonstrates simultaneously connections of several disciplines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta