Theses 

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě – Bc. Barbora Slánská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Slánská

Diplomová práce

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Alcohol and Another Addictive Substances in Transport

Anotace: Tato práce se zaměřuje na problematiku přestupků páchaných v dopravě ve spojitosti s alkoholem a jinými návykovými látkami. Nejdříve čtenáři nabízí menší exkurz do problematiky přestupků podle zákona o přestupcích a řízení o nich ve spojitosti s úpravou zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zároveň práce poukazuje na provázanost hned několika vědních disciplín při procesu řešení značného množství úkonů souvisejících se samotným přestupkovým řízením, před a po něm. Závěrem zhodnocuje několik problematických bodů stávající úpravy.

Abstract: This thesis contains problems of transport offences, which are committed under the influence of alcohol and other addictive substances. At first, thesis offers the reader a small excursion into the issue of traffic offenses under the act on offences and related proceedings in connection with the adjustment of the law on road traffic. The work demonstrates simultaneously connections of several disciplines in the process of solving a considerable amount of work associated with the actual misdeed proceedings. The paper evaluates several problematic issues of existing arrangements finally.

Klíčová slova: alkohol, jiné návykové látky, řízení pod vlivem, odmítnutí vyšetření, dopravní přestupek, pozemní komunikace, alcohol, other addictive substances, driving under the influence, rejection of testing, traffic offences, road

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:11, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz