Bc. Martin SLÁDEČEK

Diplomová práce

Co chtějí Skotové? Politicko-geografická analýza

What do Scots want? Political-geographic analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na Skotsko, zejména skotský problém s Angličany a jeho separatistické tendence. V této práci jsou nastíněny jak faktograficky, tak definičně pojmy separatismu a secesionismu. Dále možnosti a způsoby uznání nového státu podle mezinárodního práva mezinárodním společenstvím. Je nastíněna historie Skotska, jeho kulturní symboly a problematická historie s Angličany. Dále …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on Scotland, more particular Scottish problems with Englishmen and Scottish separatism tendencies. This thesis includes facts and definitions of separatism and secessionism. Onward there are mentioned criteria of state and options for recognition by an international law and international community. Thesis also includes brief history of Scotland and its cultural symbols …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁDEČEK, Martin. Co chtějí Skotové? Politicko-geografická analýza. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta