Klára Šulcová

Bachelor's thesis

Event marketing multikina

Event Marketing of Multiplex Cinema
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá event marketingem českých multikin a jeho využitím v oblasti komunikace. Hlavním předmětem teoretické části je vymezení pojmu event marketing. Nechybí vysvětlení jeho interakce s jednotlivými složkami komunikačního mixu ani popis procesu plánování eventů. Dále se autorka zmiňuje o realizaci událostí a event controllingu. Součástí teoretické části je také interpretace …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on event marketing of multiplex cinemas in Czech Republic and its usage in the communication field. The main subject of the theoretical part is the definition of event marketing, along with an explanation of interaction with elements of communication mix and description of the event planning process. Subsequently, the author mentions event realization and event controlling …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedúci: Jitka Černá
  • Oponent: Petra Horáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80625