Bc. Diana Bondar

Master's thesis

Zhodnocení výkonnosti firmy United Bakeries, a. s. v letech 2009 - 2013 za pomoci finančních a nefinančních ukazatelů

Evaluation of financial performance of United Bakeries, a.s. during the period 2009 - 2013 using financial and non-financial parameters
Abstract:
Diplomová práce je věnována problematice měření výkonnosti podniku United Bakeries, a.s. V práci je vysvětlena důležitost měření výkonnosti firmy. Cílem diplomové práce je vyhodnotit ekonomickou situaci společnosti United Bakeries, a.s. Posoudit které finanční a nefinanční faktory mají největší vliv na výkonnost a hospodaření společnosti s ohledem na situaci na trhu výrobců pečiva, dosavadní a očekávaný …more
Abstract:
Diploma thesis is devoted to problems of measuring the performance of the company United Bakeries, a.s. This paper demonstrates the importance of measuring corporate performance. The main aim of this thesis is to evaluate the finacial situation of United Bakeries, a.s. during the period of 2009 – 2013. Identify financial and non-financial factors, which have the greatest impact on company’s performance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance