Bc. Martin Hajnovič

Diplomová práce

Suspension Training- Group Exercise - TRX

Suspension Training Group Exercise Class - TRX
Anotace:
Diplomová práce představuje novodobý tréninkový program, který umožňuje cviky v třírozměrném pohybu a není možný s žádným jiným náčiním či nářadím. Techniky závěsného cvičení jsou připraveny tak, aby bylo zapojeno celé tělo jako jednotný koordinovaný systém. Seznamuje nás se zásobou cviků na všechny svalové partie TRX programu, technikou cvičení, nastavením náčiní, výhodami a fyziologickými účinky …více
Abstract:
Diploma thesis presents modern training program that enables three-dimensional exercises in motion and is not possible with any utensils or tools. Techniques of lifting exercises are prepared to be involved in the whole body as a single coordinated system. Acquaints us with a supply of exercises for all muscle parts TRX program, exercise equipment, setting tools, benefits and psychological effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Bubníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií