Lukáš ZEMEK

Bachelor's thesis

Bezpečnost webových aplikací

Security of web applications. \nl{}
Abstract:
Tato práce se zabývá 10 nejčastějšími bezpečnostními hrozbami pro webové aplikace. Používá žebříček Top 10 2010 sestavený nadací OWASP. Každá zranitelnost z tohoto seznamu je ilustrována zranitelnými kódy a metodami útoku na tento kód. Dále jsou představeny adekvátní způsoby ochrany a zabezpečení. Ukázky zdrojových kódů jsou zpracovány v hojně rozšířeném skriptovacím jazyce PHP a technologii ASP.NET …more
Abstract:
This paper deals with the 10 most common security threats to web applications. Uses Top 10 2010 rankings compiled by OWASP Foundation. Each vulnerability of this list is illustrated with the vulnerable code and attack methods in this code. In addition, methods are presented for adequate protection and security. Sample source codes are processed in a widely extended scripting language PHP and ASP.NET …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012
Accessible from:: 25. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEMEK, Lukáš. Bezpečnost webových aplikací. Praha, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.