Dominik RUSEK

Diplomová práce

Využití tématu polská národnostní menšina na Těšínsku ve výuce občanské výchovy

Using the topic of the Polish national minority in Těšín in the teaching of civic education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá polskou národnostní menšinou na Těšínsku v občanské výchově. Cílem je vytvořit přehled o minulosti a současnosti polské národnostní menšiny na Těšínsku. Téma odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o učební materiál obsahující pracovní listy. Téma se dá zahrnout do více vzdělávacích oblastí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the implementation of Polish national minority group in Tesin territory in subject of civic education. Its object is to create an overview of past and present of Polish national minority group in Tesin territory. The topic reflects the requirements of Education Program for elementary education. This teaching material includes worksheets. The topic can be used in more areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThDr. Józef Szymeczek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSEK, Dominik. Využití tématu polská národnostní menšina na Těšínsku ve výuce občanské výchovy. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ