Mgr. Petra Linhartová, Ph.D.

Bakalářská práce

Molekulárně genetické metody pro studium příbuznosti kmenů Acidithiobacillus ferrooxidans

Typisation of Acidithiobacillus ferrooxidans strains - methods in molecular genetics
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování možností využití molekulárně genetických metod pro typizaci a odlišení jednotlivých bakteriálních kmenů. Cílem práce bylo zpracování literární rešerše týkající se možností molekulárně biologických a genetických metod při takovéto typizaci. V praktické části je otestována jedna z možných metod a to RAPD analýza se zaměřením na bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans …více
Abstract:
The aim of study was to create literature recherche relating to molecular genetics methods for typisation particular bacterial strains. One of possible methods (RAPD) was tested by using Acidithiobacillus ferrooxidans.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie