Marie BOŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Bariérová ošetřovatelská péče na chirurgických operačních sálech

Barrier nursing care for surgical operating theaters
Abstract:
Tato práce je zaměřena na zásady a provádění ošetřovatelské bariérové péče na operačních sálech. V teoretické části práce jsou popsány principy hygienického režimu a aseptické zásady v průběhu perioperační péče, dále organizace a koordinace provozu operačních sálů, legislativa, řízení, kontrola kvality poskytované perioperační péče a jednotlivé bariérové postupy, ve kterých může docházet k nejčastějším …more
Abstract:
This work is focused on the principles and implementation of barrier nursing care in operating theaters. The theoretical part describes the principles of hygienic and aseptic principles during perioperative care, as well as the organization and coordination of work in the operating rooms, legislation, management, quality monitoring of perioperative care, a single barrier methods, in which there may …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014
Accessible from:: 5. 5. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. František Dolák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOŠKOVÁ, Marie. Bariérová ošetřovatelská péče na chirurgických operačních sálech. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8fjmtf 8fjmtf/2
5/5/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5/5/2014
Bulanova, L.
6/5/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.