Theses 

Adaptace dětí předškolního věku při nástupu do mateřské školy – Bc. Kateřina Rausová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Rausová

Bakalářská práce

Adaptace dětí předškolního věku při nástupu do mateřské školy

Adaptation of preschool children in kindergarten

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na téma „Adaptace dětí předškolního věku při vstupu do mateřské školy“. V teoretické části se zabývám charakteristikou psychického vývoje dítěte v předškolním věku, vymezuji pojem socializace jako základního úkolu mateřské školy a charakterizuji proces adaptace, vymezuji jednotlivé fáze, faktory, které proces adaptace ovlivňují, adaptační mechanismy, projevy maladaptace. Zároveň uvádím konkretizované projevy špatného průběhu adaptace. Empirická část na základě průzkumu mezi učitelkami mateřských škol se věnuje četnosti, závažnosti a zvladatelnosti konkrétních projevů, faktorům, které výskyt těchto projevů ovlivňují a možným způsobům řešení a předcházení maladaptačním projevům.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the theme "Adaptation of preschool children in kindergarten." The theoretical part deals with the physical evolution of preschool age, defines socialization as a basic task of kindergarten and characterize the process of adaptation, defines the individual phases, factors that affect the process of adaptation, adaptation mechanisms, maladjustment. Also mention concretized speeches during bad adaptation. The empirical part on a survey of kindergarten teachers dedicated frequency, severity and specific symptoms manageable, factors that affect the incidence of these symptoms and possible ways of resolving and preventing maladaptation manifestations.

Klíčová slova: adaptace, maladaptace, dítě předškolního věku, mateřská škola, socializace, rodinná výchova, adaptační projevy adaptation, maladaptation, preschool child, Kindergarten, socialization, family education, adaptation speeches

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2018 00:17, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz