Bc. Tomáš Nosek

Diplomová práce

Kentico Help Desk for Internal Purposes

Kentico Help Desk for Internal Purposes
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo ušetřit čas a náklady při interní komunikaci ve firmě Kentico Software, především mezi oddělením zákaznické podpory a vývoje. Použitým řešením bylo nasazení dotazovacího systému (help desk) se znalostní bází. Z porovnání vybraných help-deskových systémů byl vybrán a nasazen JIRA Service Desk. Dále byl vyvinut program, který komunikuje s rozhraním REST systému JIRA Service …více
Abstract:
The goal of this master’s thesis is to save time and costs of internal communication in Kentico Software, namely between the support and development departments. The used solution is to deploy a help desk system with a knowledge base. From the selected comparison of several help desk systems, JIRA Service Desk was chosen and deployed. Additionally, a tool working with JIRA Service Desk’s REST API was …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky