Mgr. Lenka Pidimová

Bakalářská práce

Protinádorová imunita populace Vdelta1 gamma-delta T lymfocytů

Anti-tumour reactivities of Vdelta1 subset of gamma-delta T cells
Anotace:
Nádorová onemocnění představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí, zejména ve vyspělých zemích. Proto nabývá na významu výzkum nových léčebných strategií, které by zvýšily úspěšnost jejich léčby. Vδ1 T lymfocyty představují menšinovou populaci γδ T lymfocytů v periferní krvi zdravých jedinců a rozpoznávají ligandy produkované v důsledku buněčného stresu a nádorové transformace. Zvýšený výskyt Vδ1 …více
Abstract:
Malignancies of different origin represent one of the most frequent cause of death, especially in the developed countries. Thus, the ongoing development of new treatment approaches with better rates of success becomes more significant. Vδ1 T cells comprise the minor subgroup of γδ T cells in the peripheral blood of healthy individuals. These cells recognize ligands correlating with cellular stress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Knight, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta