Bc. Adam Gold

Bakalářská práce

Lukas Bärfuss: Dora aneb sexuální neurózy našich rodičů

Lukas Barfuss: Dora or sexual neurosis of our parents
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Petr Oslzlý
  • Oponent: prof. PhDr. Václav Cejpek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tc2g3/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní dramaturgie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.