Bc. Aleš Bárta

Diplomová práce

Zvyšování výkonnosti podniku za pomocí metod Balanced Scorecard a Sarbanes and Oxley Act

Escalation efficiency company for help methods Balanced Scorecard and Sarbanes and Oxley Act
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. prostřednictvím zapojení moderních metod finanční analýzy a návrh postupů na zvyšování výkonnosti podniku za pomoci metod Balanced Scorecard a Sarbanes and Oxley Act. V teoretické části práce jsou popsány informace o metodice Balanced Scorecard, především se jedná o zdroje potřebných informací …více
Abstract:
The main aim of this theses was to evaluate the economic performance of the company BETONOVÉ STAVBY – GROUP Ltd. through the involvement of modern methods of financial analysis and design processes to increase business performance through the Balanced Scorecard and methods and the Sarbanes Oxley Act. In the theoretical section describes information about the Balanced Scorecard methodology, in particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní