Bc. Jana Uhrová

Master's thesis

Rodina a škola jako rizikové aspekty působící na chování žáka

Family and school as risk factories influence behaviour of pupil
Anotácia:
Bc. UHROVÁ, Jana. Rodina a škola jako rizikové aspekty působící na chování žáka: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2008. 62 l., 15 l přílohy. Vedoucí diplomové práce Mgr. Dana Brožová. Diplomová práce je zaměřena na rodinné a školní problémy žáků ZŠ Tvrdonice
Abstract:
Bc. UHROVÁ, Jana. Family and school as risk factories influence behavior of pupil: thesis. Brno: Masaryk univerzity, Teacher´s College, Department of special pedagogy, 2008. 62 p., 15 p. of insert. Lead of thesis Mgr. Dana Brozova. Thesis is about family and school problems of pupils of Primary School Tvrdonice
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedúci: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education