Martina Faiferová

Bachelor's thesis

Účetní reforma státní správy a samosprávy v oblasti dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách

The Accounting Reform of State Government and Self-governemnt in the Area of Long-term Property in the Specific Conditions
Abstract:
Cílem práce věnované účetní reformě státní správy a samosprávy je srovnání postupů v účetnictví dlouhodobého majetku 16. MŠ Plzeň během reformy, dále vymezení důležitých změn v souvislosti s reformou s účinností od 1.1.2013. Mezi použité metody v práci patří komparace, tedy srovnávání stavu účetních postupů do konce roku 2012 a nových postupů od roku 2013 a dále rozhovory s účetní pracovnicí mateřské …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis which is about the accounting reform of state government and self-government is to compare processes in accounting of the long-term property of 16. MŠ Plzeň during the reform and to define important changes since 1.1.2013. Among applied methods belong the comparison of accounting processes used to the year 2012 and new processes from the year 2012, then there were used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Hana Takáčová
  • Reader: Štěpánka Nováková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65964