Petr Nekula

Diplomová práce

Mapování ICT procesů na světové standardy jako podklad pro optimalizaci procesů

Mapping of ICT processes towards global standards as a basis for process optimization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou mapování ICT procesů na světové standardy za účelem vytvoření podkladu pro jejich optimalizaci. Cílem práce je řešit tuto problematiku komplexně z teoretického i praktického hlediska. V rámci práce je provedena rešerše dostupných zdrojů na téma mapování procesů a charakteristika vybraných standardů pro řízení ICT procesů a jejich referenčních procesních modelů …více
Abstract:
This thesis deals with an interesting issue of mapping the ICT processes toward global standards in order to create a basis for process optimization. The author aims to research this subject in its complex range from both theoretical and practical points of view. Theoretical background of the final thesis initiates with a thorough research of all available resources on the topic of the process mapping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68534