Tomáš Sýkora

Bachelor's thesis

Možnosti ochrany vůči neautorizovaným platebním transakcím

The Ways of Protection against the Unauthorized Payment Transactions
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to characterize and identify ways of protection against unauthorized payment transactions and to suggest improvements of this protection. First chapter is dedicated to basic findings about payments with focus on cashless payments. Various types of unauthorized payment transactions are described in chapter two. Protection against unauthorized payment transactions is specified …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou a identifikáciou možností ochrany voči neautorizovaným platobným transakciám a formuláciou návrhov zdokonalenia tejto ochrany. Prvá kapitola sa venuje základným poznatkom z oblasti platobného styku so zameraním na bezhotovostný platobný styk. Jednotlivé druhy neautorizovaných platobných transakcií sú obsahom druhej kapitoly. Ochrana proti neautorizovaným …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Čejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta