Bc. et Bc. Kateřina Ištvanová

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče v Klokánku očima zdejších pracovníků

Substitute family care in Klokánek through the eyes of local workers
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na pohled, který mají zaměstnanci Klokánku na život v této organizaci. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. V první kapitole se zabývám dítětem a jeho rodinou. Charakterizuji jednotlivá vývojová období, zaměřuji se na problémy, které se v nich mohou vyskytovat, a také popisuji základní potřeby dítěte. Dále se zabývám rodinou, jejími funkcemi a funkčností. Druhá kapitola je …viac
Abstract:
The thesis focuses on Klokánek employees‘ view of their life in this organization. Theoretical part consists of two chapters. First chapter deals with the concept of a child and his family. It describes individual developmental periods, focuses on issues that might occur and covers elementary needs of a child. Next I deal with family, its function and functionality. Second chapter is dedicated to substitute …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta