Bc. Ondřej Skýba

Bakalářská práce

Webová aplikace pro astronomické pozorovací deníky

Web application for astronomical observation diaries
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je pro Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity analyzovat a reimplementovat webovou aplikaci pro vedení pozorovacích deníků. Práce stručně seznámí s Nette Frameworkem, popíše novou iterativně vyvíjenou aplikaci. Podrobněji jsou rozebrány některé vybrané problémy a části aplikace. Nakonec také navrhuje možná řešení do budoucnosti …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to reimplement a web application for an observation diaries for Department of Theoretical Physics and Astrophysics at Masaryk University. The thesis briefly describes Nette Framework, new application and in more detail some selected problems or parts of the application. In the end it proposes possible solutions for the future development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky