Mgr. Petra Straková, Ph.D.

Bakalářská práce

Využití metody ELISA pro vyhodnocování efektivity vakcinace proti vybraným nákazám

Use of ELISA method for evaluation of effectivity of vaccination against selected infectious diseases
Anotace:
Tato práce pojednává o metodě ELISA se zaměřením na její využití při průkazu protilátek vytvořených po vakcinaci. Zaměřuje se na popis vývoje této metody z metody RIA, na vysvětlení obecné metodiky imunotestů, na popis jednotlivých druhů metody ELISA a její možné využití. V této bakalářské práci jsou dále popsány virové hepatitidy se zaměřením na hepatitidu A a hepatitidu B. Obě jsou popsány z hlediska …více
Abstract:
This thesis is about method ELISA with the intention of its usage in the demonstration of antibodies produced after the vaccination. It focuses on the description of the development of this method from method RIA, explanation of the general methodology of immunoassays, the decription of various types of method ELISA and its possible usage. Furthermore, there is a description of viral hepatitis, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta