Bc. Veronika Zetková

Diplomová práce

Vymáhání pohledávek za právnickými osobami

Collection of Receivables from Legal Entities
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu „Vymáhání pohledávek za právnickými osobami“. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy v oblasti pohledávek. Jejich vznik, zajištění pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek a zánik pohledávek, jak vysvětluje odborná literatura. V praktické části jsou analyzovány pomocí metody sběru dat konkrétní způsoby vymáhání pohledávek.
Abstract:
This thesis deals with „Claims and enforcement of legal entities.“ Theoretical part of the thesis describes particular concepts in the field of claims – their creation, ensuring of claims, ways of enforcement of claims and termination of claims, as described in the specialized literature. Practical part of the thesis analyses, using a collection of the data method, particular ways of enforcement of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: Ing. Miroslav Tomášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní