Bc. Veronika Zetková

Master's thesis

Vymáhání pohledávek za právnickými osobami

Collection of Receivables from Legal Entities
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu „Vymáhání pohledávek za právnickými osobami“. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy v oblasti pohledávek. Jejich vznik, zajištění pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek a zánik pohledávek, jak vysvětluje odborná literatura. V praktické části jsou analyzovány pomocí metody sběru dat konkrétní způsoby vymáhání pohledávek.
Abstract:
This thesis deals with „Claims and enforcement of legal entities.“ Theoretical part of the thesis describes particular concepts in the field of claims – their creation, ensuring of claims, ways of enforcement of claims and termination of claims, as described in the specialized literature. Practical part of the thesis analyses, using a collection of the data method, particular ways of enforcement of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Reader: Ing. Miroslav Tomášek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní