Ing. Daniel Charvát

Bakalářská práce

Web Visualization of Big Tree Structures

Web Visualization of Big Tree Structures
Anotace:
Od doby vzniku internetu výrazně narostla komplexnost webových aplikací. Moderní webové prohlížeče a výkonná zařízení umožnili vývoj webových služeb, které postupně nahrazují své předchůdce přímo instalované na stolní počítače. S tím úzce souvisí, že vzrostla komplexnost komponent nezbytných pro vývoj takových služeb. Příkladem je znovupoužitelná JavaScriptová komponenta, která umožňuje vizualizovat …více
Abstract:
Since the invention of the internet, the web applications have become significantly more complex. The modern browsers and computationally powerful devices enable development of web services that progressively substitute their desktop predecessors. Relatedly, the complexity of web components required to develop such web applications has increased as well. One such example is a reusable JavaScript component …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.