Ing. Daniel Charvát

Bachelor's thesis

Web Visualization of Big Tree Structures

Web Visualization of Big Tree Structures
Abstract:
Od doby vzniku internetu výrazně narostla komplexnost webových aplikací. Moderní webové prohlížeče a výkonná zařízení umožnili vývoj webových služeb, které postupně nahrazují své předchůdce přímo instalované na stolní počítače. S tím úzce souvisí, že vzrostla komplexnost komponent nezbytných pro vývoj takových služeb. Příkladem je znovupoužitelná JavaScriptová komponenta, která umožňuje vizualizovat …more
Abstract:
Since the invention of the internet, the web applications have become significantly more complex. The modern browsers and computationally powerful devices enable development of web services that progressively substitute their desktop predecessors. Relatedly, the complexity of web components required to develop such web applications has increased as well. One such example is a reusable JavaScript component …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2021
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.