Petr Škaloud

Bachelor's thesis

Právní formy podnikání v České republice

Legal Forms of Business in the Czech Republic
Abstract:
Tato práce se zabývá podnikáním a to, jak jednotlivců, tak obchodních společností v České republice. Jsou v ní popsány základní charakteristiky podnikání a podmínky pro provozování jednotlivých druhů podnikání. První kapitoly jsou věnovány obchodním společnostem a individuálnímu podnikání. Dále pak následuje srovnání jednotlivých forem podnikání. Závěrečná kapitola pojednává o současné finanční krizi …more
Abstract:
This work deals with business especially with individual business activities and with activities of business companies in The Czech Republic. There is described essential characteristic of business and also right and duties that are required for specific forms of business. Than follows the chapter, where one specific form of business is compared with one another. Current financial crisis and its development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lucie Rozehnalová
  • Reader: Mgr. Vlastimil Janeček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS