Bc. Ondřej Grünwald

Bachelor's thesis

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical modeling and evaluation of economical indicators and working of organization
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybrané společnosti na základě použití metod finanční analýzy. Výsledky ekonomických ukazatelů slouží jako podklad pro odhalení zásadních nedostatků. Zmíněné návrhy napomáhají k celkovému zlepšení finanční situace společnosti.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on assessing the financial situation of the selected company based on the use of financial analysis. The results of economic indicators serve as a basis for revealing fundamental deficiencies. These proposals contribute to the overall improvement of the financial situation of the company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Reader: Mgr. Dagmar Sýkorová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting