Bc. Blanka Kopřivová

Bakalářská práce

Divadlo fórum: Život jednoho z nás

Forum theatre: The life one of us
Anotace:
Bakalářská práce s názvem: „Život jednoho z nás,“ zachycuje a popisuje zkušenosti mladých Romů navštěvujících Salesiánské středisko s útlakem v jejich životě a osvětluje proces přenosu těchto životních zkušeností do tvorby autorského představení divadla utlačovaných. Vzniklé autorské představení ztvárněné metodou divadla fórum reflektovalo jejich zkušenost s útlakem, který prožívají ve školním, pracovním …více
Abstract:
The bachelor work titled „Life of one of us“ presents and describes the process of the transmission of the teenage life experience of the Gypsy community into the theatre performance forum. Created autobiographical theatre performance reflected their experience with oppression which they face at school, work, but first of all in a family life. Family oppression became later on the key issue of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta