Ekaterina Popova

Bakalářská práce

Národní kuchyně Ruska se zaměřením na porovnání západní a východní oblasti ruské gastronomie

Russian cuisine with a focus on the comparison of western and eastern regions of Russian gastronomy.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je porovnání západní a východní ruské kuchyně a taktéž specifická kultura stolování Ruské Federace. Hlavním cílem bylo porovnat a určit hlavní rozdíly těchto dvou kuchyní a to jak z regionálního, tak i kvalitativního aspektu a to pomocí uceleného popisu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována popisu gastronomických jídel ruské …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the comparison of western and eastern cuisine, as well as specific culture dining of Russian Federation. The main goal of the work was to compare and indentify the most important differences of these two kitchens by regional and qualitative aspect using a comprehensive description. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze