Ing. Tereza Louvarová

Bakalářská práce

Vliv typu osobnosti na pojetí marketingové komunikace

The influence of personality - type on the marketing communication concept
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem typu osobnosti na pojetí marketingové komunikace. Vzhledem ke stále širšímu využití marketingové komunikace je současným trendem dané oblasti kladení velkého důrazu na profil marketérů. V teoreticko-metodologické části jsou uvedena východiska k dané problematice, charakteristiky osobností marketérů, jejich schopností a způsob jakým se prosazují v obchodních společnostech …více
Abstract:
The thesis concerns the influence of the personality type on the marketing communication concept. Concidering the constant expansion of the use of marketing communication use, the trend is to put great emphasis on the marketers profile. The theoretical and methodological section provides the background regarding the issue of the personality characteristics of marketers, their abilities and the way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní