Bc. Hana Korábová

Diplomová práce

Monitoring centrálního venózního tlaku

Monitoring of Central Venous Pressure
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou centrálního venózního tlaku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje centrálnímu venóznímu katétru a monitoraci centrálního venózního tlaku. Empirická část zjišťuje způsoby monitorace centrálního venózního tlaku na vybraných pracovištích intenzivní medicíny. Dále zjišťuje úroveň znalostí o monitoraci centrálního venózního tlaku …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issues of central venous pressure. It consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part deals with the central venous pressure and the monitoring of central venous catheter. The empirical part investigates the methods of monitoring of central venous pressure at selected intensive care units. In addition it investigates the level of knowledge about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta