Marie CHUDĚJOVÁ

Bakalářská práce

Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře

Biblical Story of Jephtah and its interpretation in German Literature
Abstract:
This bachelor thesis deals with the biblical story of Jephthah and the concept of his story in German written literature. The aim of this work is to determine to what extent and whether at all this is the original biblical story resembles the novel by Lion Feuchtwanger and legends of Gertrud von le Fort. Besides the similarities with the work dedicated to the actual biblical story, the novel of Jephthah …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá biblickým příběhem Jiftácha a pojetí jeho příběhu v německy psané literatuře. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry a zda vůbec se původní biblický příběh podobá románu od Liona Feuchtwangera a legendě od Gertrud von le Fort. Kromě samotné podobnosti se práce věnuje samotnému biblickému příběhu, románu Jefta a jeho dcera a legendě Dcera Jeftova. Na tomto základě …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHUDĚJOVÁ, Marie. Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německá filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8giydv 8giydv/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 5. 2017
Marklová, E.
3. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.