Bc. Jan Kučera

Bakalářská práce

Zákaz činnosti jako jedna ze sankcí za přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Disqualification as one of the Penalties for Offenses against the Safety and Traffic Flow
Anotace:
Bakalářská práce popisuje ukládání sankce zákazu činnosti za přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jsou zde vymezeny základní pojmy a zásady pro součástí každodenního života, který se neustále vyvíjí a proto by ani právo nemělo zahálet, ale držet ukládání sankce správním orgánem. Práce rozebírá skutkové podstaty stanovených přestupků a praktické postřehy a poznatky, kde je …více
Abstract:
Bachelor's thesis describes the giving sanctions of disqualification for offenses against the safety and smooth traffic flow. There are basic concepts and principles for everyday life,which is constantly evolving and that is why even justice should not idle, but keep saving administrative penalties. The work is dismantling the facts and offences set of practical insights and knowledge, which points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta