Mgr. Jan Coufal, Ph.D.

Disertační práce

Interakce proteinů p53, IFI16 a 14-3-3 s křížovými strukturami in vitro a in vivo

Interactions of proteins p53, IFI16 and 14-3-3 with cruciform structures in vitro and in vivo
Anotace:
Tato práce se zabývá proteiny p53, IFI16 a 14-3-3, které jsou zahrnuty v nejrůznějších signálních drahách a interagují s DNA. Práce je zaměřena na interakci zmíněných proteinů s DNA a s křížovými strukturami in vitro a in vivo.
Abstract:
This work is focused on p53, IFI16 and 14-3-3 proteins, which are involved in various signalling pathways and are capable of binding DNA. Main focus is on interaction of these proteins with DNA and cruciform structures in vitro and in vivo.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat., RNDr. Iva Kejnovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta