Bc. Marek Zapalač

Diplomová práce

Vliv stakeholderů na výkonnost podniku

Influence of stakeholders to corporate performance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv stakeholderů na výkonnost podniku“ je zhodnotit výkonnost podniků v definovaném tržním segmentu a tuto výkonnost analyzovat ve vztahu k vybraným stakeholderům. V první část práce budou představeny teoretické poznatky z odborné literatury a výzkumných článků týkající se jednotlivých pojmů, hodnocení výkonnosti, shareholder a stakeholder value, vybrané ukazatele finanční …více
Abstract:
The goal of the thesis: “Influence of Stakeholders to Corporate Performance” is to evaluate performance of the companies in particular market segment and analyze this performance in relationship to the selected stakeholders. In the first part is presented the theoretical knowledge about particular definitions, performance evaluation, shareholder and stakeholder value, selected financial indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management