Mgr. Dušan Strecha

Bachelor's thesis

Modifications of the English Language in Internet Communities

Modifications of the English Language in Internet Communities
Anotácia:
Témou tejto práce sú lexikálne a sémantické inovácie v anglickom jazyku využívané v rozličných komunitách v rámci Internetu. Práca analyzuje jednotlivé neologizmy a ich následné pridávanie do bežne užívaného štýlu jazyka. Príslušné neologizmy boli zvolené na základe toho, či boli pridané do slovníku Oxford English Dictionary. Sú analyzované z hľadiska etymológie a podľa toho ako sa líšia od svojich …viac
Abstract:
The topic of this thesis is the lexical and semantic innovations in the English language used in various Internet communities. It analyses individual neologisms and their subsequent addition to the commonly used language style. The respective neologisms are chosen based on whether they have been added into the Oxford English Dictionary. The neologisms are analysed in terms of their etymology and how …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Anna Štohanzlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.