Bc. Ludmila Trávníčková

Bachelor's thesis

Rodinné čtenářské prostředí a čtenářství dětí 1. tříd ZŠ

Family Literacy Environment and Children’s Reading in First Grade
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rodinným čtenářským prostředím a čtenářstvím dětí 1. tříd základních škol s přihlédnutím na vliv školy samotné. V rámci vlivu školy jsou v teoretické části popsány učitelské metody a jejich vliv na čtenářství a čtenářskou gramotnost dětí. Teoretická část dále rozebírá jednotlivé faktory formující rodinné čtenářské prostředí v souvislosti s vlivem školy a s čtenářskou gramotností …viac
Abstract:
This bachelor thesis is following up family literacy environment and children´s reading in first grade, taking into account the influence of the school itself. Within the school influence are in the theoretical part described teaching methods and their effect on children´s reading and reading literacy. The theoretical part continues with individual factors forming family literacy environment in connection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Jana Sedláčková, DiS.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta