Alena Ručková

Diplomová práce

Analýza hospodaření vybrané banky

Analysis of the selected bank´s economy
Anotace:
Diplomová práce na téma Analýza hospodaření vybrané banky se zabývá finanční analýzou a SWOT analýzou Raiffeisenbank a.s. za sledované období 2012 až 2016. Zjištěné výsledky jsou následně porovnávány s Československou obchodní bankou, a.s.. Cílem diplomové práce je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci a zdraví banky. Jsou uvedeny také její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ve …více
Abstract:
This diploma thesis called Analysis of the selected bank´s economy is focused on financial analysis and SWOT analysis of Raiffeisenbank a.s. during the years 2012 to 2016. Detected results are compared with results of Československá obchodní banka, a.s..The main objective of this thesis is to find out and interpret the financial situation and health of mentioned bank. In addition to its strong and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72128