Ing. Lukáš Holoubek

Bakalářská práce

Návrh a implementace systému pro správu finančních prostředků pro mobilní zařízení

Design and implementation of a financial resources management system for mobile devices
Anotace:
Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro správu finančních prostředků. Teoretická část se zabývá možnostmi vývoje aplikací třetích stran pro různé operační systémy, zejména iOS, Android a Windows Phone, a porovnáním podobných dostupných aplikací pro platformu Windows Phone. V praktické části práce je rozebrána samotná implementace aplikace pro Windows Phone 8.1. Jsou zde popsány použité …více
Abstract:
Goal of this thesis is to design and to implement an aplication for financial resources management. Theoretical part deals with avaliable options for third-party application development for different mobile operating systems, namely iOS, Android and Windows Phone and comparison of avaliable similiar applications for Windows Phone platform. The practical part analyses the implementation of the Windows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Emil Řezanina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holoubek, Lukáš. Návrh a implementace systému pro správu finančních prostředků pro mobilní zařízení. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky