Lenka KORČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Příčiny kriminality dívek umístěných ve výchovných ústavech

Causes criminality of juvenile girls placed in an educational institutions
Anotace:
Základem této bakalářské práce jsou příčiny kriminality páchané mladistvými dívkami. Cílem práce je zjistit jaké příčiny stojí za kriminálním chováním dívek a jejich umístěním do výchovného ústavu. Teoretická část práce rozděluje příčiny, které vedou mládež ?obecně? k porušování společenských pravidel. U některých konkrétních možných příčin kriminality mládeže jsou uvedeny rozdíly mezi mládeží obecně …více
Abstract:
The basis of this thesis are the causes of crime juvenile girls. The aim is to find out what causes behind criminal behavior of girls and placing them in an educational institution. The theoretical part divides the causes that lead young people "generally" a violation of social norms. In some specific possible causes of youth crime are the differences between youth in general and girls, so if there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORČÁKOVÁ, Lenka. Příčiny kriminality dívek umístěných ve výchovných ústavech. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta