Bc. Petr Šotter

Diplomová práce

Veřejná správa na území připojeném k "Říši" v říjnu 1938

Public administration in the territory connected to "Empire" in October 1938
Anotace:
Diplomová práce se zabývá strukturou a formou veřejné správy na československém území připojeném k území nacistického Německa na základě Mnichovské dohody v říjnu roku 1948. Diplomová práce se věnuje nejen organizaci ale také personálnímu obsazování jednotlivých funkčních míst v rámci státní správy i samosprávy. Závěr je pak věnován porovnáním veřejné správy ve vytvořené Říšské župě Sudety s uspořádáním …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the structure and form of public administration in Czechoslovak territory connected to the territory of Nazi Germany under the Munich Agreement in October 1948. The diploma thesis deals not only with organization but also with personnel occupation of individual functional positions within the state administration and self-government. The conclusion is devoted to the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní